Son Faaliyetlerimiz

Afet Bilinci Sempozyumu
  • 04 Aralık 2021, Cumartesi
  • Ankara Üniversitesi
Afet Bilinci Sempozyumunda sunum yaptık
QDW 5W QRP kit montajı
  • 13 Kasım 2021, Cumartesi
  • Ankara
TA2SUA, QRP Labs'ın 5W QRP kitinin montajını gerçekleştirdi.
TX: 145.075
RX: 145.675
Ton: 88.5

VHF

Elmadağ, ANKARA
TX: 431.800
RX: 439.400
Ton: 88.5

UHF

Elmadağ, ANKARA
 
TX: 144.800
RX: 144.800

APRS VHF

Elmadağ, ANKARA

Propagasyon

09.12.2023, 06:05 itibariyle...

Amatör Bant Planı

Değerli amatörler,

Amatör Telsiz Spektrumundaki frekans bandı tahsisleri Ulusal Düzenleyici Kurumlarca ITU tavsiyeleri doğrultusunda yapılmaktadır. Ülkemizde bu yetki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uhdesindedir. Diğer yandan, düzenleyici kurumlarca yapılan frekans bandı tahsislerinin iç planlaması Radyo Amatörlüğü "uluslararası çatı örgütü" niteliğinde olup ITU nezdinde "Sektör Temsilcsi" sıfatına haiz bulunan IARU tarafından ilgili komitelerce gerçekleştirilmekte ve Bant Planları oluşturulmaktadır. Böylece "coğrafi sınır tanımayan" amatör telsiz haberleşmesinin diğer ülkelerde enterferans yaratmayacak şekilde yapılmasını mümkün kılan bir düzenleme oluşturulmaktadır.

Sonuç itibarıyla radyo amatörlüğü çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde Bant Planlarına uyulması bir zorunluluktur. TA VHF/UHF Bant Planını buradan inceleyebilirsiniz. Tüm Radyo Amatörlerinin bu tabloya uyumlu olarak haberleşme yapmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.

Bu metin Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi'nin "Sirküler-01-2020" sayı ve "VHF/UHF Bant Planı" konulu yazısından alınmıştır.