TRAC Ankara ARISS 20. Yıl SSTV Etkinliği faaliyeti

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, ISS: International Space Station) ile gerçekleştirilen ilk amatör telsiz iletişiminin üzerinden tam 20 yıl geçmiş bulunuyor! Bu vesileyle ARISS (Amateur Radio on International Space Station) tarafından 24-31 Aralık 2020 tarihleri arasında UUİ yanı sıra ARISS destekli diğer tüm uydulardan gönderim yapılmak üzere bir SSTV etkinliği gerçekleştirildi. Söz konusu tarihler arasında dünyanın hemen her yerinden çok sayıda amatör telsizci, ilgili radyo frekanslarını takip ederek, gönderilen SSTV görüntülerini çözmeye çalıştılar ve hak edenler birer başarı belgesinin de sahibi oldular.

Kendi yaptıkları "MOXON Yagi" tipi UHF/VHF taşınabilir yönlü antenler ile etkinliğe katılan TA2NUH Murat AYDAN ve TA2NCT Necati KESECİ yanı sıra TA2NC Oğuzhan KAYHAN, TA2ITA Taşkın TUZSUZ, TA2LZK Zafer KABAKÇI ve TA2LHP Hüseyin Polat AY da sabit ve mobil donanımları ile etkinliğe katılan şubemiz amatörleri oldular. Üyelerimizi örnek çalışmalarından ötürü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.